Zelmer 29Z017 bruksanvisning

Zelmer 29Z017

Till höger hittar du din Zelmer 29Z017 bruksanvisning. Tjänsten är helt gratis.

Varumärke
Zelmer
Modell
29Z017
Produkt
Språk
Engelsk, Polska, Ryska, Czech, Rumänska, Slovakien, Ungerska, Ukrainare
Filtyp
PDF
1–4
CZ
SK HU
PL
PL
RU
Instrukcja użytkowania
Kuchenka mikrofalowa
ZELMER 29Z017
Návod k obsluze
Mikrovlnná trouba
ZELMER 29Z017
Kezelési utasítás
Mikrohullámú sütő
ZELMER 29Z017
Návod na použitie
Mikrovlná rúra
ZELMER 29Z017
Инструкция по эксплуатации
Микроволновая печь
ZELMER 29Z017
Szanowni Klienci!
Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród użytkowników
produktów Zelmer.
W celu uzyskania najlepszych rezultatów rekomendujemy używanie tylko
oryginalnych akcesoriów rmy Zelmer. Zostały one zaprojektowane spe-
cjalnie dla tego produktu.
Uważnie przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi. Szczególną uwagę po-
święć wskazówkom bezpieczeństwa.
Instrukcję obsługi zachowaj, aby można było korzystać z niej również
w trakcie późniejszego użytkowania wyrobu.
W wyznaczonym poniżej miejscu zapisz NUMER SERYJNY, który
znajduje się na kuchence i zachowaj te informacje na przyszłość.
NUMER
SERYJNY:
Spis treści
Zasady bezpieczeństwa dotyczące ochrony przed działaniem energii
mikrofal ..................................................................................................... 1
Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa .......................................... 1
Instalacja ..................................................................................................2
Instrukcje dotyczące uziemienia ............................................................... 2
Zakłócenia radiowe ................................................................................... 2
Czyszczenie – konserwacja i obsługa ...................................................... 2
Zanim wezwiesz SERWIS ........................................................................ 3
Dane techniczne ....................................................................................... 3
Wymogi norm ........................................................................................... 3
Gotowanie mikrofalowe – wskazówki ....................................................... 3
Wskazówki dotyczące naczyń .................................................................. 3
Budowa kuchenki .....................................................................................3
Montaż szklanego talerza obrotowego ...................................................... 4
Panel sterowania ...................................................................................... 4
Włączanie kuchenki .................................................................................. 4
Gotowanie mikrofalowe ............................................................................4
Rozmrażanie ............................................................................................ 4
Grill ...........................................................................................................4
Gotowanie kombinacyjne ......................................................................... 4
Zakończenie pracy kuchenki ....................................................................4
Ekologia – zadbajmy o środowisko .......................................................... 4
WAŻNE ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
W trakcie obsługi urządzenia elektrycznego przestrzegaj podstawowych
zasad bezpieczeństwa, między innymi:
OSTRZEŻENIE: Aby zmniejszyć ryzyko poparzenia, porażenia prą-
dem elektrycznym, pożaru, obrażeń lub narażenia na działanie ener-
gii mikrofal przestrzegaj zasad:
1. Kuchenka mikrofalowa przeznaczona jest tylko do użytku domo-
wego.
2. Kuchenkę podłączaj jedynie do gniazdka sieci prądu przemiennego
230 V, wyposażonego w kołek ochronny.
RO
Instrucţiuni de folosire
Cuptor cu microunde
ZELMER 29Z017
BG
Инструкция за експлоатация
Микровълнова печка
ZELMER 29Z017
UA
Інструкція з експлуатації
Мікрохвильова піч
ZELMER 29Z017
EN
User manual
Microwave oven
ZELMER 29Z017
5–8 9–12 13–16 17–20
21–24 25–28 29–32 33–36
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE OCHRONY
PRZED DZIAŁANIEM ENERGII MIKROFAL
1. Nie korzystaj z kuchenki przy otwartych drzwiczkach.
Grozi to bezpośrednim kontaktem z promieniowaniem mikrofalo-
wym. W żadnym przypadku nie wolno omijać ani samodzielnie mo-
dykować mechanizmów zabezpieczających.
2. Nie umieszczaj żadnych przedmiotów między przednią częścią
kuchenki a drzwiczkami, ani nie dopuszczaj do gromadzenia się
brudu lub resztek środków czyszczących na powierzchniach styku.
3. Nie korzystaj z uszkodzonego urządzenia. Bardzo ważne jest, aby
drzwiczki zamykały się dokładnie i nie wykazywały żadnych uszko-
dzeń:
zawiasów i zatrzasków (brak pęknięć lub poluzowań),
uszczelek drzwiczek oraz powierzchni styku,
„spaczenia”.
4. Prace związane z regulacją lub naprawą kuchenki mogą przepro-
wadzać jedynie wykwalikowani pracownicy serwisu.

Har du en fråga om Zelmer 29Z017?

Om du har en fråga angående Zelmer 29Z017, tveka inte att fråga. Förklara noggrant ditt problem så kan andra användare hjälpa dig.

Köp på

Specifikationer

Vikt & dimension
Bredd 440
Djup 340
Höjd   258
Egenskaper
Invändig kapacitet   17
Kontrolltyp Rotations-
Mikrovågsugn stryka 700
Grill styrka 900
Inbyggd display no
Produktens färg Vit
Klocka no
- Defrost, Grill, Microwave, Reheat
Tillagningsfunktioner och program
Grill   yes
Avfrostningsfunktion yes
Återuppvärmningsfunktion yes