Weber One-Touch Original bruksanvisning

Weber One-Touch Original

Till höger hittar du din Weber One-Touch Original bruksanvisning. Tjänsten är helt gratis.

Varumärke
Weber
Modell
One-Touch Original
Produkt
EAN
77924007323, 77924007347, 77924029912, 8717371822828
Språk
Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Polska, Ryska, Norska, Finska
Filtyp
PDF
Webbplats
http://www.weber.com/
www.weber.com
®
3
TABLE OF CONTENTS
ENGLISH .............................................................................................................................. 4
Outdoor use only. For assembly instructions see Assembly Guide. Do not discard.
This contains important product dangers, warnings, and cautions.
ESPAÑOL ............................................................................................................................ 40
Sólo para uso exterior. Si necesita instrucciones para montar la barbacoa, consulte la Guía de montaje. No tire esta guía.
En ella hay importantes avisos de peligros, advertencias y precauciones que deberá tomar en consideración al utilizar la barbacoa.
FRANÇAIS ............................................................................................................................ 16
Utilisation extérieure uniquement. Pour obtenir des instructions de montage, reportez-vous au guide de montage. Ne jetez pas le présent document.
Il comprend des informations importantes sur les dangers, les avertissements et les précautions relatives au produit.
DEUTSCH ............................................................................................................................ 52
Nur im Freien zu verwenden. Anleitungen für den Zusammenbau finden Sie in der Montageanleitung. Werfen Sie die Anleitung nicht weg.
In ihr finden Sie Gefahrenhinweise, Warnungen und Vorsichtmaßnahmen.
SUOMI ............................................................................................................................... 10
Vain ulkokäyttöön. Katso kokoamisohjeet oppaasta. Älä heitä pois.
Tämä asiakirja sisältää tärkeitä tietoja tuotteeseen liittyvistä vaaroista, varoituksista ja varotoimista.
NORSK .............................................................................................................................. 28
Bare utendørs bruk. Se “Monteringsanvisninger” for monteringsinstruksjoner. Må ikke kastes.
Denne inneholder viktig opplysning om farer, advarsler og forsiktighet angående produktet.
DANSK .............................................................................................................................. 34
Kun til udendørs brug. Læs samlingsvejledningen for at se, hvordan den samles. Må ikke smides ud.
Dette dokument indeholder vigtige farer og advarsler om produktet.
SVENSKA ............................................................................................................................ 46
Endast avsedd för utomhusbruk. Se monteringshandboken för monteringsinstruktioner. Kasta inte bort.
Den innehåller viktiga produktfaror, varningar och försiktighetsåtgärder.
NEDERLANDS ........................................................................................................................ 58
Uitsluitend voor gebruik buitenshuis. Raadpleeg de installatiehandleiding voor instructies voor de installatie. Niet weggooien.
Dit document bevat belangrijke informatie over de gevaren, waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen voor dit product.
ITALIANO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Da usare esclusivamente all’aperto. Per le istruzioni di montaggio fare riferimento al Manuale di Istruzioni. Conservare il presente documento.
Contiene messaggi importanti di pericolo, avvertenza e attenzione relativi al prodotto.
PORTUGUÊS .......................................................................................................................... 64
Apenas para utilização no exterior. Para instruções de montagem consulte o Manual de montagem. Não eliminar.
Este documento contém perigos, avisos e chamas de atenção de produto importantes.
POLSKI .............................................................................................................................. 70
Tylko do użytku na zewnątrz. W celu uzyskania informacji na temat zaleceń montażu, patrz Instrukcja montażu. Nie należy wyrzucać.
Ten dokument zawiera ważne ostrzeżenia, przestrogi i informacje przestrzegające przed niebezpieczeństwem.
РУССКИЙ ............................................................................................................................ 76
Для использования только на открытом воздухе. Инструкции по сборке приведены в Руководстве по сборке. Не игнорировать.
Этот документ содержит важную информацию об опасностях, связанных с продуктом, а также предупреждения и предостережения.

Har du en fråga om Weber One-Touch Original?

Om du har en fråga angående Weber One-Touch Original, tveka inte att fråga. Förklara noggrant ditt problem så kan andra användare hjälpa dig.

Köp på

Specifikationer

Design
USB Direct lägen no
Produktens färg Red
Form på matlagningsyta Round
Material, hölje Aluminium, Steel
Formfaktor   -
Typ av ytskikt Grate + Griddle
Matlagningsyta 445 x 445
Lock yes
Prestanda
Total effekt -
Modell Barbecue
Värmekälla Charcoal
Rökfunktion -
Termometer yes
Ergonomi
Styrhjul yes
Antal hjul 2 hjul
Ben yes
Antal ben 1 ben
Lätt att rengöra   yes
Vikt & dimension
Bredd 590
Djup 520
Höjd   890
Vikt   14000