Tefal GV8461 Pro Express Turbo bruksanvisning

Tefal GV8461 Pro Express Turbo

Till höger hittar du din Tefal GV8461 Pro Express Turbo bruksanvisning. Tjänsten är helt gratis.

Varumärke
Tefal
Modell
GV8461 Pro Express Turbo
Produkt
EAN
3121040042328
Språk
Holländsk, Svenska, Danska, Norska, Finska
Filtyp
PDF
PRO EXPRESS
PRO EXPRESS TURBO ANTI-CALC
PRO EXPRESS TURBO
ANTI-CALC AUTOCLEAN*
DE * je nach Modell
EN * depending on model
FR * selon modèle
NL * al naar gelang het model
DA * afhængig af model
NO * avhengig av modell
SV * beroende på modell
FI * mallista riippuen
TR* modele göre
EL * ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ
PL * zale˝nie od modelu
CS * podle modelu
SK * v závislosti od modelu
SL * Odvisno od modela
HU * modelltŒl függŒen
HR * ovisno o modelu
RO * în func—ie de model
RU * в зависимости от
модели
UK *
{u}yz €v‰x~€xy}‰
BG * в зависимост от модела
www.tefal.com
DE
EN
FR
NL
DA
NO
SV
FI
TR
EL
PL
CS
SK
SL
HU
HR
RO
RU
UK
BG
1800129556 GV83XX-GV84XX E0 A11_110x154 25/03/13 14:43 Page1

Har du en fråga om Tefal GV8461 Pro Express Turbo?

Om du har en fråga angående Tefal GV8461 Pro Express Turbo, tveka inte att fråga. Förklara noggrant ditt problem så kan andra användare hjälpa dig.

Mitt Tefal PRO Express Turbo läcker hela tiden......hjälper det att kalka av eller är det för gammalt, 8 år?? Mycket nöjd med detta ångstrykjärn , så nöjd att jag också har köpt det till våra barn!

, 1 year ago
0

Köp på