Sharp R2371KW bruksanvisning

Sharp R2371KW

Till höger hittar du din Sharp R2371KW bruksanvisning. Tjänsten är helt gratis.

Varumärke
Sharp
Modell
R2371KW
Produkt
Språk
Engelsk, Ryska
Filtyp
PDF
Webbplats
http://www.sharp.com/
A44953,Russia R2371K O/M,EN
Minute Plus ..................................................................... 7
Increasing Time During the Cooking
Programme...................................................................... 8
Automatic Operations ....................................................... 9
Notes for Automatic Operations ...................................... 9
Russian Menu/Express Cook/Express Defrost ............... 9
Russian Menu Menu Guide .......................................... 10
Express Cook Menu Guide ............................................ 11
Express Defrost Menu Guide ........................................ 12
Recipes for Express Cook ............................................. 13
Care and Cleaning ......................................................... 14
Service Call Check......................................................... 14
Specifications ................................................................. 14
Z
VBRHJDJKZJDFY GTXM
Herjdjlcndj gj ärcgkefnfwbb
R-2371K
CONTENTS
Bzajhvfwby j cthnbabrfwbb ghjlerwbb
Ufhfznbqzsq nfkjz zf bpltkbt SHARP
Warning............................................................................ 1
Special Notes and Warning ............................................. 2
Installation Instructions .................................................... 3
Oven Diagram .................................................................. 3
Operation of Control Panel .............................................. 4
Control Panel Display ..................................................... 4
Control Panel Layout ...................................................... 4
Before Operating.............................................................. 5
Getting Started ................................................................ 5
Stop/Clear ....................................................................... 5
To Cancel a Programme During Cooking ........................ 5
Manual Operations........................................................... 6
Microwave Time Cooking................................................ 6
Sequence Cooking .......................................................... 7

Har du en fråga om Sharp R2371KW?

Om du har en fråga angående Sharp R2371KW, tveka inte att fråga. Förklara noggrant ditt problem så kan andra användare hjälpa dig.

Köp på