Philips EasySpeed GC2040 bruksanvisning

Philips EasySpeed GC2040

Till höger hittar du din Philips EasySpeed GC2040 bruksanvisning. Tjänsten är helt gratis.

Varumärke
Philips
Modell
EasySpeed GC2040
Produkt
EAN
, 5054230084403, 8710103647904, 8710103648307, 8710103650089, 871010365294
Språk
Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Italiensk, Svenska, Danska, Norska, Finska
Filtyp
PDF
Webbplats
http://www.philips.com/global
DANSK
Generel beskrivelse (fig. 1)
1 Spray-dyse
2 Dæksel til vandtank
3 Dampkontrol
- CALC CLEAN = Calc-Clean-funktion
- t = tørstrygning
- ECO = optimal damp
- ; = maksimal dampmængde
-
= turbo-dampfunktion
4 Knap til dampskud
5 Spray-knap
6 Temperaturvælger
7 Temperaturindikator (kun bestemte typer: med funktion til automatisk sikkerhedsslukning)
8 Netledning
9 Typeskilt
10 Vandtank med MAX-vandstandsindikator
11 Strygesål
Sådan bruges apparatet
Påfyldning af vandtanken
Bemærk: Apparatet er udviklet til brug med vand fra hanen. Hvis du bor i et område med meget hårdt vand, kan
der hurtigt komme kalkafl ejringer. I så fald anbefales det at blande 50 % destilleret vand og 50 % postevand for
at forlænge apparatets levetid.
Bemærk: Kom aldrig parfume, eddike, stivelse, afkalkningsmiddel, strygemiddel, kemisk afkalket vand eller andre
kemikalier i vandtanken.
1 Indstil dampvælgeren t (tørstrygning). ( g. 2)
2 Fyld vand i vandtanken op til MAX-markeringen ( g. 3) .
3 Luk dækslet til vandtanken.
Valg af temperatur og dampindstilling
Tabel 1
Materialetype Temperaturindstilling Dampindstilling Steam
boost
Spray
Linned MAX
; ,
Ja Ja
Bomuld
3
; ,
Ja Ja
Uld
2
ECO Nej Ja
Silke
1
t Nej Nej
Syntetiske materialer
(f.eks. akryl, nylon,
polyamid, polyester).
1
t Nej Nej
1 Se tabel 1 for at indstille temperaturvælgeren til den ønskede indstilling for dit tøj ( g. 4) .
2 Stil strygejernet på højkant, og sæt stikket i. Temperaturindikatoren tænder for at vise, at
strygejernet er ved at varme op ( g. 5) .
3 Når temperaturindikatoren slukker, har strygejernet nået den korrekte temperatur.
4 Se tabel 1 for at vælge en dampindstilling, der svarer til den temperatur, du har valgt ( g. 6) .
Bemærk: Hvis du vil bruge turbo-dampfunktion
, skal du holde dampvælgeren for indstillingen turbo-
dampfunktion
nede konstant.
Forsigtig: Sæt ikke dampvælgeren på en dampindstilling, hvis den indstillede temperatur er lavere end
2 , eller når strygejernet stadig er under opvarmning (når temperaturindikatoren er tændt). Ellers kan
der dryppe vand ud af strygejernet.
Funktioner
Sprayfunktion
- Hold spray-funktionen nede for at fugte strygetøjet. Det gør det nemmere at fjerne vanskelige folder
(g.7).
Dampskudsfunktion
- Trykpåogslipdampskudsknappenforatfåeteffektivtdampskud,derfjernegenstridigefolder(g.8).
Lodret damp
- Dampskudsfunktionen kan anvendes, når strygejernet holdes lodret, for at fjerne folder fra tøj,
derhængerpåbøjle,samtgardinero.l.(g.9)
Funktion til automatisk sikkerhedsafbryder (gælder kun nogle modeller)
- Strygejernet slukkes automatisk, hvis det ikke har været i bevægelse i 30 sekunder i vandret position
eller8minutterilodretposition.Auto-sluk-indikatorenbegynderatblinke(g.10).
- For at varme strygejernet op igen skal du blot løfte eller bevæge strygejernet lidt, indtil auto-sluk-
indikatoren slukkes.
ECO-dampindstilling
- Vælg ECO -dampindstillingen stedet for den maksimale dampindstilling ; for at spare energi,
mensamtidigopnåtilfredsstillendestrygeresultater.(g.11)
Tørstrygning
- Sæt dampvælgeren t(tørstrygning)foratstrygeudendamp.(g.2)
Rengøring og vedligeholdelse
Rengøring
1 Sæt dampvælgeren på t (tørstrygning), tag stikket ud, og lad strygejernet køle ned. ( g. 2)
2 Hæld det overskydende vand ud af vandtanken.
3 Tør eventuelle kalkpartikler og urenheder af strygesålen med en fugtig klud og lidt ikke-ridsende
( ydende) rengøringsmiddel.
Forsigtig: For at holde strygesålen glat og uden ridser skal du sørge for at undgå kontakt med
metalgenstande. Anvend aldrig skuresvampe, eddike eller andre kemikalier til rengøring af strygesålen.
Bemærk: Skyl regelmæssigt vandtanken med vand. Tøm vandtanken, når du har skyllet den.
Calc-Clean-funktion
VIGTIGT: For at forlænge apparatets levetid og for at bevare en god dampfunktion, skal du
anvende Calc-Clean-funktionen hver anden uge. Hvis vandet i dit område er meget hårdt
(hvis der f.eks. drysser kalkpartikler ud fra strygesålen under strygningen), skal Calc-Clean
funktionen anvendes oftere.
1 Sørg for, at stikket er taget ud af stikkontakten, og sæt dampvælgeren på t (tørstrygning). ( g. 2)
2 Fyld vand i vandtanken til MAX-markeringen ( g. 3) .
Kom aldrig eddike eller andre afkalkningsmidler i vandtanken.
3 Sæt stikket i stikkontakten, og sæt temperaturvælgeren på MAX ( g. 12) .
4 Tag stikket ud af stikkontakten, når temperaturindikatoren slukker.
5 Hold strygejernet ind over vasken. Sæt dampvælgeren i position Calc-Clean, og hold den ( g. 13) .
6 Ryst forsigtigt strygejernet, indtil alt vand i vandtanken er blevet brugt ( g. 14) .
Forsigtig: Mens kalkpartikler skylles med ud, kommer der også damp og kogende vand ud af strygesålen.
7 Indstil igen dampvælgeren på t (tørstrygning). ( g. 2)
Bemærk: Gentag Calc-Clean-processen, så længe der er kalkpartikler i det vand, der sprøjtes ud.
Efter Calc-Clean-processen
1 Sæt stikket i stikkontakten. Lad strygejernet varme op, så strygesålen tørrer.
2 Tag stikket ud af stikkontakten, når temperaturindikatoren slukker.
3 Før strygejernet let hen over en klud for at fjerne vandstænk fra strygesålen.
4 Lad strygejernet køle af, før du stiller det væk.
Opbevaring
1 Tag stikket ud af stikkontakten, og indstil dampvælgeren på t (tørstrygning). ( g. 2)
2 Rul netledningen op omkring den bageste del af strygejernet, og opbevar strygejernet på højkant
( g. 15) .
Fejlfinding
Dette kapitel opsummerer de mest almindelige problemer, der kan forekomme ved brug af apparatet.
Har du brug for yderligere hjælp og vejledning, så besøg www.philips.com/support for en liste af ofte
stilledespørgsmålellerkontaktditlokalePhilipsKundecenter(kontaktoplysningerndesi“Worldwide
Guarantee”-folderen).
Problem Mulig årsag Løsning
Der drypper vand ud af strygesålen, eller
der kommer våde pletter på stoffet under
strygning.
Den indstillede temperatur er
for lav til dampstrygning.
Indstil en
strygetemperatur,
som egner sig til
dampstrygning. Se
tabel 1.
Du har hældt et tilsætningsstof i
vandtanken.
Rens vandtanken,
og lad være
med at komme
tilsætningsstoffer i
vandtanken.
Dampskudsfunktionen virker ikke
ordentligt (der siver vand ud af
strygesålen).
Du har anvendt
dampskudsfunktionen for
ofte inden for en meget
kort periode.
Vent lidt, før du
bruger dampskudsfunk-
tionen igen.
Du har anvendt
dampskudsfunktionen ved en
for lav temperatur.
Indstil en
strygetemperatur,
ved hvilken
dampskudsfunktionen
kan anvendes
( 2 på MAX).
Der drysser små kalkpartikler og
urenheder ud fra strygesålen.
Hårdt vand danner
kalkaejringerindeistrygesålen.
Brug Calc-Clean-
funktionen (se
afsnittet Rengøring og
vedligeholdelse under
Calc-Clean-funktion).
Der drypper vand ud af strygesålen, efter
at strygejernet er kølet af eller stillet væk.
Strygejernet er stillet i vandret
position med vand i vandtanken.
Tøm vandtanken, og
sæt dampvælgeren på
tør efter brug. Opbevar
strygejernet på højkant.
Der siver vand ud af dækslet til
påfyldningsåbningen.
Du har overfyldt vandtanken. Fyld aldrig vandtanken
til op over MAX-
mærket. Hæld
overskydende vand fra
vandtanken.
Når jeg sætter dampvælgeren i
positionen turbo-dampfunktion, springer
dampvælgeren tilbage.
Du har ikke holdt
dampvælgeren trykket nede i
positionen turbo-dampfunktion.
Hvis du ønsker
at bruge turbo-
dampfunktionen,
skal du trykke
dampvælgeren nede
i positionen turbo-
dampfunktion konstant.
Til andre indstillinger
for damp er det ikke
nødvendigt.
SUOMI
Yleiskuvaus (Kuva 1)
1 Spray-nokka
2 Täyttöaukon korkki
3 Höyrynvalitsin
- CALC CLEAN = kalkinpoistotoiminto
- t = kuivasilitys
- ECO = optimaalinen höyryntuotto
- ; = paljon höyr
-
= turbohöyry
4 Höyrysuihkauspainike
5 Suihkutuspainike
6 Lämpötilanvalitsin
7 Lämpötilan merkkivalo (vain tietyissä malleissa: automaattisen virrankatkaisun merkkivalo)
8 Virtajohto
9 Tyyppikilpi
10 Vesisäiliö, jossa on veden enimmäismäärän merkki
11 Pohja
Käyttö
Vesisäiliön täyttäminen
Huomautus: Laitteesi on suunniteltu käyttämään vesijohtovettä. Jos asut alueella, jossa on hyvin kova vesi,
kalkkia voi muodostua nopeasti. Siksi on suositeltavaa sekoittaa 50 % tislattua vettä ja 50 % vesijohtovettä.
Tämä pidentää laitteesi elinikää.
Huomautus: Älä pane vesisäiliöön hajusteita, etikkaa, kalkinpoistoaineita, silitysaineita, kemiallisesti puhdistettua
vettä tai muitakaan kemikaaleja.
1 Aseta höyrynvalitsin asentoon t (kuivasilitys). (Kuva 2)
2 Täytä vesisäiliö vedellä MAX-merkkiin asti (Kuva 3) .
3 Sulje täyttöaukon korkki.
Lämpötila- ja höyryasetuksen valitseminen
Taulukko 1
Kangastyyppi Lämpötila-asetus Höyryasetus Lisähöyrysuih-
kaus
Suihkaus
Pellava Enintään
; ,
Kyllä Kyllä
Puuvilla
3
; ,
Kyllä Kyllä
Villa
2
ECO Ei Kyllä
Silkki
1
t Ei Ei
Tekokuidut (esimerkiksi
akryyli, nailon, polyamidi,
polyesteri).
1
t Ei Ei
1 Käytä vaatteillesi sopivan lämpötila-asetuksen valinnassa apuna taulukkoa 1 (Kuva 4) .
2 Aseta höyrysilitysrauta pystyasentoon ja työnnä pistoke pistorasiaan. Höyrysilitysrauta alkaa
kuumentua, ja lämpötilan merkkivalo syttyy (Kuva 5) .
3 Kun lämpötilan merkkivalo sammuu, silitysrauta on saavuttanut asetetun lämpötilan.
4 Käytä valittuun lämpötilaan parhaiten sopivan höyryasetuksen valinnassa apuna taulukkoa 1 (Kuva 6) .
Huomautus: Jos haluat käyttää turbohöyr
, pidä höyrynvalitsinta turbohöyryasennossa .
Varoitus: Älä aseta höyrynvalitsinta höyryasetuksen kohtaan, jos silityslämpötila on alle 2 tai kun silitysrauta
on vielä lämpenemässä (kunnes lämpötilan merkkivalo syttyy). Muutoin silitysraudasta vuotaa vettä.
Ominaisuudet
Spray-toiminto
- Painamalla suihkutuspainiketta voit poistaa itsepintaiset laskokset ja rypyt (Kuva 7) .
Höyrysuihkaustoiminto
- Paina höyrysuihkauspainiketta sitkeimpien ryppyjen poistamiseksi (Kuva 8) .
Pystyhöyrytys
- Höyrysuihkausta voidaan käyttää myös pidettäessä höyrysilitysrautaa pystyasennossa. Tämä on
hyödyllinen ominaisuus poistettaessa ryppyjä ja laskoksia esimerkiksi ripustustangossa riippuvista
vaatteista tai verhoista (Kuva 9) .
Automaattinen virrankatkaisu (vain tietyissä malleissa)
- Silitysraudan virta kytketään pois päältä automaattisesti, kun laite on vaaka-asennossa eikä sitä ole
liikutettu 30 sekuntiin, tai kun laite on pystyasennossa eikä sitä ole liikutettu 8 minuuttiin. Automaattisen
virrankatkaisun merkkivalo alkaa vilkkua (Kuva 10) .
- Kun haluat raudan lämpiävän uudelleen, nosta tai liikuta sitä hieman, kunnes automaattisen
virrankatkaisun merkkivalo sammuu.
ECO-höyryasetus
- Valitse ECO -höyryasetus maksimaalisen höyryntuoton ; sijaan, kun haluat säästää energiaa tinkimättä
silitystuloksesta. (Kuva 11)
Kuivasilitys
- Aseta höyrynvalitsin t -asentoon (kuivasilitys), kun haluat silittää ilman höyryä. (Kuva 2)
Puhdistus ja hoito
Puhdistaminen
1 Aseta höyrynvalitsin t -asentoon (kuivasilitys), irrota virtajohto pistorasiasta ja anna höyryraudan
jäähtyä. (Kuva 2)
2 Kaada jäljelle jäänyt vesi pois vesisäiliöstä.
3 Pyyhi kalkkihiutaleet ja muut tahrat pois pohjasta kostealla liinalla ja naarmuttamattomalla
(nestemäisellä) puhdistusaineella.
Varoitus: Vältä pohjan joutumista kosketukseen metalliesineiden kanssa, jotta pohja pysyy sileänä.
Älä käytä pohjan puhdistukseen hankaustyynyä tai etikkaa tai muita kemikaaleja.
Huomautus: Huuhtele vesisäiliö säännöllisesti juoksevalla vedellä. Tyhjennä vesisäiliö huuhtelun jälkeen.
Calc-Clean-toiminto
TÄRKEÄÄ: Voit pidentää laitteen käyttöikää ja ylläpitää parhaan mahdollisen suorituskyvyn
käyttämällä Calc-Clean-kalkinpoistotoimintoa kahden viikon välein. Jos paikallinen vesi
on hyvin kovaa (esimerkiksi jos silityksen aikana pohjasta tulee hiutaleita), Calc-Clean-
toimintoa tulee käyttää useammin.
1 Varmista, että pistoke on irti pistorasiasta ja että höyrynvalitsin on t -asennossa
(kuivasilitys). (Kuva 2)
2 Täytä vesisäiliö vedellä MAX-merkkiin asti (Kuva 3) .
Älä kaada vesisäiliöön etikkaa tai muita kalkinpoistoaineita.
3 Työnnä silitysraudan pistoke pistorasiaan ja aseta lämpötilanvalitsin MAX-asentoon (Kuva 12) .
4 Irrota pistoke pistorasiasta, kun lämpötilan merkkivalo sammuu.
5 Pidä höyrysilitysrautaa pesualtaan yläpuolella ja aseta höyrynvalitsin Calc-Clean-asentoon (Kuva 13) .
6 Ravista varovasti höyrysilitysrautaa, kunnes säiliössä ollut vesi on kulunut loppuun (Kuva 14) .
Varoitus: Laitteen pohjasta tulee höyryä ja kiehuvaa vettä. Mahdollinen kalkki huuhtoutuu pois.
7 Aseta höyrynvalitsin t -asentoon (kuivasilitys). (Kuva 2)
Huomautus: Jos höyrysilitysraudasta tulevassa vedessä on edelleen kalkkihiukkasia, suorita Calc-Clean-toiminto
uudelleen.
Calc-Clean-toimenpiteen jälkeen
1 Työnnä silitysraudan pistoke pistorasiaan ja anna höyryraudan lämmetä, niin että pohja kuivuu.
2 Irrota pistoke pistorasiasta, kun lämpötilan merkkivalo sammuu.
3 Liikuta höyrysilitysrautaa kankaan päällä hitaasti, jotta vesitahrat häviävät pohjasta.
4 Anna silitysraudan jäähtyä ennen säilytystä.
Säilytys
1 Irrota höyryraudan pistoke pistorasiasta ja aseta höyrynvalitsin t -asentoon (kuivasilitys). (Kuva 2)
2 Kierrä virtajohto laitteen ympärille ja kiinnitä se johdon pidikkeellä. Säilytä höyrysilitysrauta
pystyasennossa (Kuva 15) .
Vianmääritys
Tähän osaan on koottu tavallisimmat laitteen käytössä ilmenevät ongelmat. Ellet löydä ongelmaasi ratkaisua
seuraavista tiedoista, lue osoitteesta www.philips.com/support vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin tai ota
yhteys maasi asiakaspalveluun (katso yhteystiedot kansainvälisestä takuulehtisestä).
Ongelma Mahdollinen syy Ratkaisu
Pohjasta valuu vesipisaroita tai
vaatteessa näkyy silityksen aikana
märkiä kohtia.
Valittu silityslämpötila on liian
matala höyrysilitykseen.
Valitse höyrysilitykseen
sopiva silityslämpötila.
Katso taulukko 1.
Vesisäiliössä on muutakin kuin vettä. Huuhtele vesisäiliö äläkä laita
vesisäiliöön mitään muuta
kuin vettä.
Höyrysuihkaustoiminto ei toimi
oikein (pohjasta valuu vettä).
Olet käyttänyt
höyrysuihkaustoimintoa liian usein
lyhyen ajan kuluessa.
Odota hetki, ennen kuin
käytät höyrysuihkausta
uudelleen.
Olet käyttänyt
höyrysuihketoimintoa liian
alhaisessa lämpötilassa.
Valitse silityslämpötila, jossa
höyrysuihkausta voi käyttää
( 2 MAX-asentoon).
Pohjasta tulee silityksen
aikana kalkkihiutaleita ja muita
epäpuhtauksia.
Kova vesi aiheuttaa kalkkihiutaleiden
muodostumista pohjan sisään.
Käytä Calc-Clean-toimintoa
(katso Puhdistus ja hoito,
kohta CalcClean-toiminto).
Vesipisaroita valuu pohjasta,
kun höyryrauta on jäähtynyt tai
siirretty säilytyspaikkaansa.
Höyrysilitysrauta on asetettu vaaka-
asentoon, kun sen vesisäiliössä on
vielä ollut vettä.
Tyhjennä vesisäiliö käytön
jälkeen ja aseta höyrynvalitsin
kuivasilitysasentoon. Säilytä
rauta pystyasennossa.
Vettä vuotaa täyttöaukon
korkista.
Vesisäiliössä on liikaa vettä. Täytä vesisäiliö enintään
MAX-merkkiin asti. Kaada
ylimääräinen vesi pois
vesisäiliöstä.
Höyrynvalitsin palautuu
turbohöyryasennosta
alkuperäiseen asentoon.
Et pitänyt höyrynvalitsinta
turbohöyryasennosta.
Jos haluat käyttää
turbohöyryä, pidä
höyrynvalitsin
turbohöyryasennossa.
Tämä ei ole tarpeen muissa
höyryasetuksissa.
NORSK
Generell beskrivelse (fig. 1)
1 Spraydyse
2 Hette påfyllingsåpning
3 Dampbryter
- CALC CLEAN = kalkrensfunksjon
- t = tørr stryking
- ECO = optimal damp
- ; = maksimal damp
-
= turbodamp
4 Dampstøtknapp
5 Sprayknapp
6 Temperaturbryter
7 Temperaturlampe (kun enkelte typer: med indikasjon for sikker automatisk avslåing)
8 Ledning
9 Merkeplate
10 Vannbeholder med MAX-indikator for vannivå
11 Strykesåle
Bruke apparatet
Fylle vannbeholderen
Merk: Apparatet er utviklet for å brukes med vann fra springen. Hvis du bor i et område med veldig hardt vann,
kan kalkavleiringer raskt oppstå. Derfor anbefales det at du blander 50 % destillert vann med 50 % vann fra
springen hvis du vil forlenge levetiden til apparatet.
Merk: Ikke ha parfyme, eddik, stivelse, avkalkingsmidler, strykemidler, kjemisk avkalket vann eller andre kjemikalier
i vannbeholderen.
1 Sett dampbryteren til t (tørr stryking). ( g. 2)
2 Fyll vannbeholderen opp til MAX-merket ( g. 3) .
3 Lukk hetten på påfyllingsåpningen.
Velge temperatur- og dampinnstillinger
Tabell 1
Stofftype Temperaturinn-
stilling
Dampinnstilling Dampstøt Dusj
Lin MAX
; ,
Ja Ja
Bomull
3
; ,
Ja Ja
Ull
2
ECO Nei Ja
Silke
1
t Nei Nei
Syntetiske stoffer (f.eks.
akryl, nylon, polyamid,
polyester).
1
t Nei Nei
1 Se tabell 1 for å sette temperaturvelgeren på riktig innstilling for plagget ( g. 4) .
2 Sett strykejernet i oppreist stilling, og koble det til. Temperaturlampen lyser for å vise at strykejernet
er i ferd med å varmes opp ( g. 5) .
3 Når temperaturlampen slukkes, har strykejernet nådd riktig temperatur.
4 Se tabell 1 for å velge en dampinnstilling som stemmer med den temperaturen du har angitt ( g. 6) .
Merk: Hvis du vil bruke turbodamp
må du holde dampbryteren inne i turbodampstillingen kontinuerlig.
Forsiktig: Ikke sett dampbryteren til en dampinnstilling dersom innstilt temperatur er under 2 eller når
strykejernet fortsatt varmes opp (når temperaturlampen lyser). Ellers kan det lekke vann fra strykejernet.
Funksjoner
Sprayfunksjon
- Trykk på sprayknappen for å fukte plagget som skal strykes. Dette hjelper til med å fjerne vanskelige
skrukker(g.7).
Dampstøtfunksjon
- Trykkpåogslippdampstøtknappenforetkraftigdampstøtforåfjernevanskeligeskrukker(g.8).
Vertikal damp
- Dampstøtfunksjonen kan brukes når strykejernet holdes loddrett. Dette er nyttig for å fjerne skrukker
fraklærpåhenger,gardinerosv(g.9).
Funksjon for sikker automatisk avslåing (kun bestemte modeller)
- Strykejernetslårsegavautomatiskhvisdetikkeharværtyttetpå30sekunderihorisontalstillingeller
8minutterivertikalstilling.Lampenforautomatiskavslåingbegynneråblinke(g.10).
- Når du vil varme opp strykejernet igjen, løfter du det opp eller beveger litt på det til lampen for
automatisk avslåing slukkes.
ECO-dampinnstilling
- Velg ECO -dampinnstillingen i stedet for maksimal dampinnstilling ; for å spare energi, men likevel
oppnåtilfredsstillendestrykeresultater.(g.11)
Tørr stryking
- Sett dampbryteren til t(tørrstryking)foråstrykeutendamp.(g.2)
Rengjøring og vedlikehold
Rengjøring
1 Sett dampbryteren til t (tørr stryking), ta ut kontakten til strykejernet og la det kjøle seg
ned. ( g. 2)
2 Tøm ut resten av vannet i vannbeholderen.
3 Tørk kalk og andre avleiringer av strykesålen med en fuktig klut og et ( ytende) vaskemiddel uten
skureeffekt.
Forsiktig: Hvis du vil at strykesålen skal holde seg glatt, bør du unngå hard kontakt med metallgjenstander.
Bruk aldri skuresvamper, eddik eller andre kjemikalier til å rengjøre strykesålen.
Merk: Skyll vannbeholderen regelmessig med vann fra springen. Tøm vannbeholderen etter at du har skylt den.
Kalkrensfunksjon
VIKTIG: Hvis du vil forlenge levetiden til apparatet og opprettholde god dampytelse,
bør du bruke kalkrensfunksjonen én gang annenhver uke. Hvis vannet i området ditt er
veldig hardt (dvs. at det kommer kalk ut av strykesålen under strykingen), bør du bruke
kalkrensfunksjonen oftere.
1 Kontroller at apparatet ikke er koblet til, og at dampbryteren er satt til t (tørr stryking). ( g. 2)
2 Fyll vannbeholderen opp til MAX-merket ( g. 3) .
Ikke hell eddik eller andre avkalkingsmidler i vannbeholderen.
3 Koble til strykejernet, og sett temperaturvelgeren til MAX ( g. 12) .
4 Trekk ut støpselet når temperaturlampen slukkes.
5 Hold strykejernet over vasken. Skyv dampbryteren til kalkrensposisjonen og hold den ( g. 13) .
6 Rist strykejernet forsiktig til alt vannet i vannbeholderen er brukt opp ( g. 14) .
Forsiktig: Mens kalkrester skylles ut, kommer også damp og kokende vann ut av strykesålen.
7 Sett dampbryteren tilbake til t (tørr stryking). ( g. 2)
Merk: Gjenta kalkrensprosessen hvis vannet som kommer ut av strykejernet, fortsatt inneholder kalkpartikler.
Etter kalkrensprosessen
1 Koble til strykejernet. La strykejernet varmes opp slik at strykesålen tørker.
2 Trekk ut støpselet når temperaturlampen slukkes.
3 Beveg strykejernet forsiktig over et tøystykke for å fjerne vann ekker på strykesålen.
4 La strykejernet avkjøles før du setter det bort.
Oppbevaring
1 Koble fra strykejernet, og sett dampbryteren til t (tørr stryking). ( g. 2)
2 Surr ledningen rundt ledningsholderen, og oppbevar strykejernet i oppreist stilling ( g. 15) .
Feilsøking
Dette avsnittet gir en oppsummering av de vanligste problemene som kan oppstå med apparatet. Hvis du
ikke kan løse problemet ved hjelp av informasjonen nedenfor, kan du gå til www.philips.com/support for å se
en liste over vanlige spørsmål, eller du kan kontakte forbrukerstøtten i landet der du bor (se i garantiheftet
for kontaktinformasjon).
Problem Mulig årsak Løsning
Det drypper vann fra
strykesålen,ellervåteekker
vises på plagget under
strykingen.
Temperaturen som er valgt,
er for lav for dampstryking.
Angi en stryketemperatur som
passer til dampstryking. Se tabell 1.
Du har hatt tilsetningsstoff i
vannbeholderen.
Skyll vannbeholderen og ikke fyll på
tilsetningsstoffer.
Dampstøtfunksjonen virker ikke
ordentlig (det lekker vann ut av
strykesålen).
Du har brukt
dampstøtfunksjonen for ofte i
løpet av kort tid.
Vent litt før du bruker
dampstøtfunksjonen igjen.
Du har brukt
dampstøtfunksjonen på en for
lav temperatur.
Velg en stryketemperatur der
dampstøtfunksjonen kan brukes
( 2 til MAX).
Kalk og urenheter kommer ut av
strykesålen under stryking.
Hardt vann danner kalk inne i
strykesålen.
Bruk kalkrensfunksjonen (se avsnittet
Rengjøring og vedlikehold, under
Kalkrensfunksjon).
Det drypper vann fra
strykesålen etter at strykejernet
er blitt avkjølt eller er blitt satt
bort for oppbevaring.
Du har satt strykejernet
i horisontal posisjon
mens det ennå var vann i
vannbeholderen.
Tøm vannbeholderen, og sett
dampbryterentil“tørr”etterbruk.
Oppbevar strykejernet i oppreist
stilling.
Det lekker vann fra hetten på
påfyllingsåpningen.
Du har fylt for mye vann i
vannbeholderen.
Ikke fyll vann over MAX-merket.
Helloverødigvannutav
vannbeholderen.
Når jeg skyver dampbryteren
til turbodampstillingen, hopper
dampbryteren tilbake.
Du holdt ikke dampbryteren i
turbodampstillingen.
Hvis du vil bruke turbodamp,
må du holde dampbryteren i
turbodampstillingen kontinuerlig.
For andre dampinnstillinger er ikke
dette nødvendig.
SVENSKA
Allmän beskrivning (Bild 1)
1 Spraymunstycke
2 Lock till påfyllningsöppning
3 Ångvred
- CALC CLEAN = avkalkningsfunktion
- t = torr strykning
- ECO = optimal ånga
- ; = maximal ånga
-
= turboånga
4 Ångpuffknapp
5 Sprayknapp
6 Temperaturvred
7 Temperaturlampa (endast vissa modeller: med indikator för automatisk avstängning)
8 Nätsladd
9 Märkplåt
10 Vattentank med indikering för MAX-nivå
11 Stryksula
Använda apparaten
Fylla vattentanken
Obs! Apparaten har utformats för användning med kranvatten. Om du bor i ett område med mycket hårt vatten
kan kalkavlagringar bildas snabbt. Därför bör du använda en blandning av 50 % destillerat vatten och 50 %
kranvatten för att förlänga apparatens livslängd.
Obs! Häll inte parfym, vinäger, stärkelse, avkalkningsmedel, strykhjälpmedel, kemiskt avkalkat vatten eller andra
kemikalier i vattentanken.
1 För ångvredet till läget t (torr strykning). (Bild 2)
2 Fyll vattentanken med vatten upp till MAX-markeringen (Bild 3) .
3 Stäng locket till påfyllningsöppningen.
Välja temperatur- och ånginställning
Tabell 1
Typ av material Temperaturinställning Ånginställning Ångpuff Spray
Linne MAX
; ,
Ja Ja
Bomull
3
; ,
Ja Ja
Ull
2
ECO Nej Ja
Siden
1
t Nej Nej
Syntetmaterial
(t.ex. akryl, nylon,
polyamid, polyester).
1
t Nej Nej
1 I tabell 1  nns temperaturinställningar för olika slags plagg (Bild 4) .
2 Placera strykjärnet upprätt och sätt i stickkontakten i vägguttaget. Temperaturlampan tänds för att
ange att strykjärnet värms upp (Bild 5) .
3 När temperaturlampan släcks har strykjärnet rätt temperatur.
4 I tabell 1  nns ånginställningar som motsvarar den temperatur som du har ställt in (Bild 6) .
Obs! Om du vill använda turboånga
håller du kvar ångvredet i läget för turboånga .
Var försiktig: För inte ångvredet till ett ångläge om den inställda temperaturen är under 2 eller när
strykjärnet värms upp (när temperaturlampan är på) eftersom det då kan läcka vatten från strykjärnet.
Funktioner
Sprayfunktion
- Du kan använda sprayknappen för att fukta plagget som ska strykas. På så sätt kan du ta bort envisa
veck (Bild 7) .
Ångpuffsfunktion
- Tryck på ångpuffsknappen och släpp den sedan för att få en kraftig ångpuff som tar bort envisa veck
(Bild 8) .
Vertikal ånga
- Du kan använda ångpuffsfunktionen när du håller strykjärnet i vertikalt läge. Det är praktiskt när du tar
bort veck från upphängda kläder, gardiner osv. (Bild 9)
Automatisk säkerhetsavstängning (endast vissa modeller)
- Strykjärnetstängsavautomatisktomdetinteharföryttatshorisontelltpå30sekunderellervertikalt
på 8 minuter. Indikatorlampan för automatisk avstängning börjar blinka (Bild 10) .
- Tauppstrykjärnetelleryttadetnågotnärduvillvärmauppdetigen.Indikatorlampanförautomatisk
avstängning slocknar.
ECO-ånginställning
- Välj ECO-ånginställningen istället för den maximala ånginställningen ; för att spara energi men
ändå få ett bra strykresultat. (Bild 11)
Torr strykning
- För ångvredet till t (torr strykning) om du vill stryka utan ånga. (Bild 2)
Rengöring och underhåll
Rengöring
1 För ångvredet till t (torr strykning), dra ut stickkontakten och låt strykjärnet svalna. (Bild 2)
2 Häll ut kvarvarande vatten ur vattentanken.
3 Torka av  agor och andra avlagringar från stryksulan med en fuktad trasa och rengöringsmedel utan
slipmedel.
Var försiktig: För att hålla stryksulan slät bör du se till att den inte utsätts för kontakt med metallföremål.
Använd aldrig skursvamp, vinäger eller andra kemikalier när du rengör stryksulan.
Obs! Skölj vattentanken regelbundet med kranvatten. Töm vattentanken när du har sköljt den.
Avkalkningsfunktion
VIKTIGT: För att förlänga livslängden för apparaten och att bibehålla god ångfunktion bör
du använda avkalkningsfunktionen varannan vecka. Om vattnet i ditt bostadsområde är
mycket hårt (det vill säga när det kommer  agor från stryksulan när du stryker) bör du
använda avkalkningsfunktionen oftare.
1 Kontrollera att apparaten är urkopplad och att ångvredet är inställt på läget t (torr
strykning). (Bild 2)
2 Fyll vattentanken med vatten upp till MAX-markeringen (Bild 3) .
Häll inte ättika eller andra avkalkningsmedel i vattentanken.
3 Sätt i strykjärnets stickkontakt i vägguttaget och för temperaturvredet till MAX-läget (Bild 12) .
4 Dra ut stickkontakten när temperaturlampan har slocknat.
5 Håll strykjärnet över vasken och ställ ångvredet i avkalkningsläget (Bild 13) .
6 Skaka försiktigt på strykjärnet tills vattentanken har tömts helt på vatten (Bild 14) .
Var försiktig: Medan kalkavlagringar spolas ut kan det också komma ånga och kokande vatten från stryksulan.
7 För tillbaka ångvredet till t (torr strykning). (Bild 2)
Obs! Upprepa avkalkningsprocessen om vattnet som kommer ut ur strykjärnet fortfarande innehåller
kalkpartiklar.
Efter avkalkningen
1 Sätt i strykjärnets stickkontakt i vägguttaget. Låt strykjärnet värmas upp så att stryksulan torkar.
2 Dra ut stickkontakten när temperaturlampan har slocknat.
3 För försiktigt strykjärnet över en tygbit för att få bort eventuella vatten äckar från stryksulan.
4 Låt strykjärnet svalna innan du ställer undan det.
Förvaring
1 Koppla ur strykjärnet och ställ in ångvredet på läget t (torr strykning). (Bild 2)
2 Linda nätsladden runt sladdhållaren och placera strykjärnet stående (Bild 15) .
Felsökning
I det här kapitlet sammanfattas de vanligaste problemen som kan uppstå med apparaten. Om du inte kan
lösa problemet med hjälp av informationen nedan kan du gå till www.philips.com/support och läsa svaren på
vanliga frågor. Du kan även kontakta kundtjänst i ditt land (se garantibroschyren för kontaktinformation).
Problem Möjlig orsak Lösning
Det droppar vatten från
stryksulan eller det bildas
våtaäckarpåplaggetunder
strykning.
Den inställda temperaturen
är för låg för ångstrykning.
Ange en strykningstemperatur som
passar för ångstrykning. Se tabell 1.
Du har lagt en tillsats i
vattentanken.
Skölj ur vattentanken och häll inga
mer tillsatser i vattentanken.
Ångpuffsfunktionen fungerar
inte ordentligt (det läcker
vatten från stryksulan).
Du har använt
ångpuffsfunktionen för ofta
under en mycket kort period.
Vänta en stund innan du använder
ångpuffsfunktionen igen.
Du har använt
ångpuffsfunktionen på en
temperatur som är för låg.
Ställ in en stryktemperatur som kan
användas för ångpuffsfunktionen
( 2 till MAX).
Detkommeragorochsmuts
ur stryksulan vid strykning.
Hårtvattenbildaragori
stryksulan.
Använd avkalkningsfunktionen
(se kapitlet Rengöring och underhåll,
avsnittet Avkalkningsfunktion).
Det droppar vatten från
stryksulan när strykjärnet har
svalnat eller ställts undan för
förvaring.
Du har placerat strykjärnet
i liggande läge medan det
fortfarande fanns vatten i
vattentanken.
Töm vattentanken och vrid ångvredet
till läget ”dry” (torr) efter användning.
Förvara strykjärnet stående.
Det läcker vatten från locket
till påfyllningsöppningen.
Vattentanken är överfylld. Fyll inte vattentanken över
MAX-nivån. Töm tanken på
överödigtvatten.
När jag för ångvredet till
läget för turboånga hoppar
ångvredet tillbaka.
Du höll inte kvar ångvredet i
läget för turboånga.
Om du vill använda turboånga
måste du fortsätta hålla ångvredet
i läget för turboånga. Det är dock
inte nödvändigt för de andra
ånginställningarna.
1
2 3 4 5
6
7 8 9
10 11 12 13
14 15
4239.000.8664.2
EasySpeed Plus
GC2040-GC2049 series
User manual
4239_000_8664_2_DFU Leaflet_A6_v1.indd 1 02/04/14 09:19

Har du en fråga om Philips EasySpeed GC2040?

Om du har en fråga angående Philips EasySpeed GC2040, tveka inte att fråga. Förklara noggrant ditt problem så kan andra användare hjälpa dig.

Köp på

Specifikationer

Egenskaper
Färre påfyllningar med stor vattentank på 180 ml 0.27
Konstant ånga 30
Vertikal ånga för borttagning av veck på hängande tyg yes
Ångpuffprestanda 100
Modell Ångstrykjärn
Flera ånginställningar för att passa varje klädesplagg yes
Sladdlängd -
Stryksulan material / beläggning -
Produktens färg Blue, White
Anti-dropp funktion yes
Sprayfunktion yes
Automatisk avkalkning yes
Ångpuff funktion yes
Justerbar termostat yes
Enkel förvaring yes
Sladdlös no
Strömtillförsel
Effekt 2100
Indikation
Kontrollampa yes
Ergonomi
Icke-vridning sladd -