Cyborg R.A.T 3 bruksanvisning

Cyborg R.A.T 3

Till höger hittar du din Cyborg R.A.T 3 bruksanvisning. Tjänsten är helt gratis.

Varumärke
Cyborg
Modell
R.A.T 3
Produkt
Språk
Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk
Filtyp
PDF
Webbplats
http://www.cyborggaming.com/
Mode button
Set up three different sets of button
assignments and sensitivity levels via ST
software
Modustaste
Stellen Sie mithilfe der ST-Software drei
verschiedene Gruppen an Tastenbelegun-
gen und Empfindlichkeitsstufen ein
Touche de mode
Définissez trois sets de contrôle différents
de la touche et de niveaux de sensibilité
grâce au logiciel ST
Tasto Modalità
Impostare tre diversi gruppi di assegnazi-
one dei tasti e livelli di sensibilità
attraverso il software ST
Botón de modo
configure tres tipos diferentes de
funciones de botones y niveles de
sensibilidad con el software ST
.03
USB
Plug the USB connector into a USB port on
your computer
USB
Schließen Sie den USB-Anschluss an einen
USB-Port Ihres Computers an
USB
Branchez le connecteur USB dans le port
USB de votre ordinateur
USB
Inserire il connettore USB in una porta USB
del computer
USB
Enchufe el conector USB en un puerto USB
de su ordenador
Cyborg Smart Technology (ST) Software
You must use the ST software to program your mouse
Cyborg ST-Software
Verwenden Sie die ST-Software zur Programmierung Ihrer Maus
Logiciel Cyborg ST
Programmez votre souris avec le logiciel ST
Software Cyborg ST
Utilizzare il software ST per programmare il mouse
Software Cyborg ST
Use el software ST para programar su ratón
.01
.02
CD
Insert the CD to install the software
CD
Zur Softwareinstallation legen Sie die CD
ein
CD
Insérez le CD pour installer le logiciel
CD
Inserire il CD nell'unità CD-ROM per
installare il software
CD
Introduzca el CD para instalar el software
Adjustable DPI
Use the primary slider to set the DPI for each of the four modes
Anpassbare DPI
Verwenden Sie den primären Schieber zur DPI-Einstellung für jeden der vier Modi
Résolution réglage
Utilisez la glissière principale pour régler la résolution de chacun des quatre modes
DPI regolabili
Utilizzare il dispositivo di scorrimento principale per impostare i DPI per ciascuna
delle quattro modalità
PPP ajustable
Use el control deslizante principal para establecer los PPP para cada uno de los
cuatro modos
Configuring your Cyborg software
Konfiguration der Cyborg-Software Configuration du logiciel Cyborg Configurazione del software Cyborg Configuración de su software Cyborg
.04
.05
Mode 4
X 3200
Y 3200
Mode 3
X 2000
Y 2000
Mode 2
X 1200
Y 1200
Mode 1
Reset to defaults
X
1000
Y
1000
CCB43703-MUG-R1 P/N no.:43-0437036-D2-1G06 Date: 8 MAR 10 INSIDE
Size: 210mm x 210mm

Har du en fråga om Cyborg R.A.T 3?

Om du har en fråga angående Cyborg R.A.T 3, tveka inte att fråga. Förklara noggrant ditt problem så kan andra användare hjälpa dig.

Köp på

Specifikationer

Mus
Gränssnitt USB
Antal knappar -
Rörelsedetektor teknik laser
Ändamål   Spela
Rekommenderad användning PC
Skrollhjul yes
Rörelse upplösning 3500
Bläddra typ Hjul
Antalet rullningshjul 1
Programmerbara musknappar yes
Rullande riktningar Vågrät/lodrät
RoHS-efterlevnad   -
Design
Produktens färg Svart
Formfaktor   högerhand
Indikationer yes
Övrigt
Anslutningsteknologi Kabel
USB yes
Strömtillförsel
Strömkälla Cable
Systemkrav
Windows-operativsystem som stöds yes
Vikt & dimension
Vikt   -
Förpackning
Manual yes